Tin tức

[Thiên Ma Quyết] Hệ Thống Phụ Bản

25/12/2019

Qúa trình Tu Tiên đâu chỉ đánh quái, đâu chỉ săn boss mà còn phải tham gia phụ bản để thăng hoa quá trình Tu tiên, chính vì thế mà Thiên Ma Quyết đã tạo ra 1 hệ thống phụ bản đủ cho người chơi thăng hoa Tu Tiên.

1. Phụ bản Tiến cấp: 
- Là phụ bản chứa đựng trong đó các vật phẩm dùng cho tiến cấp, như tọa kỵ, cánh, thần binh, tiên đồng …
- Phụ bản được mở theo cấp độ yêu cầu nhân vật và ngày mở server.
- Người chơi tham gia Phụ bản đánh bại quái và Boss sẽ nhận được vật phẩm tương ứmg.

 


 
 2. Phụ cốt truyện: 
 - Là phụ bản khi người chơi vượt lần đầu sẽ được thưởng KNB khóa, và vật phẩm trang bị tiến cấp với bậc khác nhau. Qua ngày hôm sau khi người chơi vượt lại hạowc sử dụng càn quét thì người chơi sẽ nhận được đá cường hóa.
 - Có tổng 5 ải và được phân thành 5 cấp bạc khác nhau, người chơi cần đạt yêu cầu cấp độ để tham gia.

 
 3. Phụ Bản Vu Thú Ảo Cảnh ( Phụ bản danh hiệu): 
 - Là phụ bản chứa nhiều danh hiệu lung linh và đặc biệc là free, khi người chơi vượt qua 4 ải sẽ nhận được 1 danh hiệu mới.
 - Có tất cả 120 ải, qua ải lần đầu sẽ nhận được KNB Khóa, nguyên liệu tăng cấp, kinh nghiệm. Can quét sẽ nhận được Kinh nghiêm và Đá cường hóa.

 
4. Phụ Bản Thần Khí: 
 - Đây là phụ bản nhận đan thần khí và nguyên liệu giúp nâng cấp, chú linh, bồi dưỡng thần khí trong tính năng Thần khí.
- Có tất cả 8 ải tương ứng với Bát Đại Thần Khí. Yêu cầu cấp độ để có thể tham gia vượt ải. 

5. Phụ Bản Hoang Cổ Cấm Địa:
 - Phụ bản được mở sau khi nhân vật nhận được Linh Sủng.
 - Có yêu cầu lực chiến đề cử ở mỗi ải.
 - Mỗi ải sau khi vượt lần đầu sẽ nhận được nguyên liệu tăng cấp các tính năng của Linh sủng.
 - Vượt lần đầu sẽ nhận được thêm Đá Tinh Luyện. Càn quét sẽ nhận kinh nghiệm cùng nguyên liệu tăng cấp.

 

 

6 .Phụ bản exp:
 - Đây là phụ bản gồm 250 đợt, mỗi đợt vượt qua người chơi sẽ hưởng được lượng exp, khi đạt mốc quy định sẽ thưởng thêm KNB khóa.
 - Có thể Càn quét nhanh và cần sử dụng phù càn quét cho một lần càn quét.

 


 
7. Phụ bản Vạn năng: 
 - là phụ bản dành cho các tính năng của Linh sủng.
 -  Sau khi kích hoạt các thuộc tính đặc biệt tăng thêm, phụ bản vạn năng sẽ được mở.
 -  Tham gia phụ bản sẽ nhận được Vạn năng đan có thể dùng thay thế cho đan tăng cấp.

 


 

8. Phụ bản Phù văn:
 - Đây là phụ bản dành cho tính năng Phù văn.
 - Người chơi muốn kích hoạt được ô khảm Phù văn thì cần vượt phụ bản đúng ải yêu cầu.
 - Mỗi ải sau khi vượt thành công sẽ nhận được các Phù văn Lam hoặc may mắn có thể nhận được Phù văn Tím hoặc Cam.
 - Mỗi ngày sẽ có gói quà nhận free tương ứng với số tầng và ải mà người chơi vượt được.