Tin tức

[Thiên Ma Quyết] Hư Không Minh Tháp

25/12/2019

Thượng Cổ Toàn Thư - Khởi Sự Mọi Cuộc Chiến - Hư Không Minh Tháp cuộc chiến thứ 7. Vượt tháp leo tầng khẳng định thực lực chiếm đoạt thiên cơ khai phá thượng cổ. 

  • Thời gian tham gia: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 19h 
  • Hướng dẫn Tham gia:

1. Người chơi nhấp chọn hoạt động trên dãy hiển thị các sự kiện hoạt động.

2. Chọn vào Hư Không Minh Tháp

3. Đánh bại người chơi khác đạt lượng chỉ định, được vào tầng sau, lịch sử Đột Phá tăng cao nhất nhận thưởng tăng tầng: 

4. Đánh bại người chơi khác nhận điểm

5. Vào tông định được tham gia và tranh đoạt Minh Tháp Bí Bảo, Bí Bản mở được thưởng hiếm