Tin tức

[Thiên Ma Quyết] Hướng Dẫn Tính Năng Bang Hội

25/12/2019

Chơi game phải có anh em, anh em ngoài đời chưa đủ còn phải có anh em trong game nữa mới xôm, Bang hội là nơi tụ hội của anh tài cũng như anh em khắp nơi, chính lẽ đó Thiên Ma Quyết đã tạo nên hệ thống Bang hội đồ sộ trong game.

1. Thông tin bang:
 Nơi hiển thị các vị Bang chủ, Phó Bang chủ, cờ bang, cấp bang, số lượng thành viên và thông báo của bang chủ và cống hiến để nâng cấp bang
 - Chú ý: cho phép đổi tên Bang với 50Knb không khóa 1 lần đổi, tên bang không có cách, không dấu, không ký tự đặc biệt, tên bang bao gồm 10 ký tự. 
 


 

2. Kỹ Năng Bang: 
 - Là hệ thống kỹ năng bổ trợ thêm cho nhân vật, kỹ năng này có thể nâng cấp bằng điểm cống hiến của thành viên.


 

3. Thần thú: 
 - Là boss của bang, nuôi thần thú bang cấp càng cao vật phẩm khi đi săn boss sẽ càng lớn.
 - Thần thú Bang sử dụng Đan Kinh Thụ để nuôi dưỡng, nhận được thông qua hoàn thành nhiệm vụ Bang Hội.
 


 

4. Phụ bản Bang: 
- Là phụ bản thành riêng cho có các thành viên trong bang hội khi một thành viên vượt qua các tầng thì các thành viên khác trong bang không cần vượt qua tầng đó mà cũng nhận được quà và thông quan qua tầng tiếp theo.


 

5. Cờ Bang:
- Hiển thị cấp cờ của Bang hội, để nâng cấp cờ bang người chơi trong bang hội phải hoàn thành nhiệm vụ bang hằng ngày, 1 nhiệm vụ bang bằng 1 điểm cờ bang.


 

6. Thành Viên: Nơi hiển thị các thành viên online, mỗi lần tăng cấp Bang số thành viên sẽ tăng lên 10 thành viên, từ bang cấp 5 trở đi thì số lượng thành viên khi tăng cấp bang lên chỉ còn 2 thành viên 1 lần tăng.

  • Bang cấp 1: 20 Thành viên
  • Bang cấp 2: 30 Thành viên
  • Bang cấp 3: 40 Thành viên
  • Bang cấp 4: 50 Thành viên
  • Bang cấp 5 : 52 Thành viên
  • Bang cấp 6: 54 Thành viên
  • Bang cấp 7: 56 Thành viên
  • Bang cấp 8: 58 Thành viên
  • Bang cấp 9: 60 Thành viên
  • Bang cấp 10: 62 Thành viên

 

7. Danh sách các bang khác: 
- là nơi hiển thị các Bang đang hoạt động trong game, ở đây hiển thị số thành viên ở các bang, tên bang chủ, lực chiến tổng của bang, top bang.