Tin tức

[Thiên Ma Quyết] Thánh Ma Thiên Vực

25/12/2019

Thượng Cổ Toàn Thư - Khởi Sự Mọi Cuộc Chiến - Thánh Ma Thiên Vực cuộc chiến thứ 8. Mệnh lệnh của Đại địa hoàng giả, hoàn thành nhệm vụ thụ thập tiên đỉnh, hủy diệt Ma Vương.  

  • Thời gian tham gia: Mỗi Ngày, 12h30
  • Hướng dẫn Tham gia:

1. Người chơi nhấp chọn hoạt động trên dãy hiển thị các sự kiện hoạt động.

2. Chọn vào Thánh Ma Thiên Vực. 

3. Hoàn thành NV chỉ định trong map được nhận thưởng điểm và vật phẩm 

4. Đánh bại người chơi khác để nhận điểm

5. Thu Rương Tiện Đỉnh hoặc diệt B0SS,  nhận nhiều thưởng điểm và vật phẩm hiếm.