Tin tức

[Thiên Ma Quyết] Thiên Ma Chiến

25/12/2019

Thượng Cổ Toàn Thư - Khởi Sự Mọi Cuộc Chiến - Thiên Ma Chiến cuộc chiến thứ 6, chia phe không phân thù bạn loạn đấu đả nhân gian, Thiên Ma Chiến chiến trường không khoan nhượng bạn thù. 

  • Thời gian tham gia: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, CN 19h 
  • Hướng dẫn Tham gia:

1. Người chơi nhấp chọn hoạt động trên dãy hiển thị các sự kiện hoạt động.

2. Chọn vào Thiên Ma Chiến. 

3. Người chơi ngẫu nhiên chia làm 2 phe Là Tiên và Ma; 

4. Người chơi diệt địch có thể nhận điểm cá nhân, giảm nộ khí của bản thân; bị diệt sẽ tăng điểm nộ khí của bản thân, điểm nộ khí đạt đến mức độ nhất định có thể phóng kỹ năng nộ, tạo lượng lớn sát thương cho địch

 5. Đạt số điểm mục tiêu sẽ nhận quà thưởng tương ứng